Kontenerowe Stacje Transformatorowe SN/nN w obudowie betonowej

Zastosowanie

Kontenerowe stacje transformatorowe KSW i KSZ przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, placów budowy, zakładów przemysłowych z sieci kablowej lub napowietrzno-kablowej średniego napięcia.

Wykonanie

Obudowy kontenerowych stacji transformatorowych wykonywane są w formie elementów stanowiących monolity. Do produkcji wykorzystywany jest beton samozagęszczalny SCC klasy C30/37. Stacje z obsługą zewnętrzną (KSW) składają się z trzech niezależnych elementów:

  • piwnicy kablowej
  • bryły głównej
  • dachu

Stacje z obsługą zewnętrzną (KSZ) i złącza kablowe SN są zbudowane z 2 elementów:

  • bryły głównej
  • dachu

Piwnica kablowa Wykonana jest z jednolitego prefabrykatu stanowiącego jednocześnie fundament stacji. W piwnicy kablowej wykonywana jest przegroda w celu oddzielenia przedziału kablowego od części służącej jako misa olejowa. Misa ta zdolna jest pomieścić całość oleju z transformatorów zamontowanych w stacji w razie ich awarii. Wyprowadzenie kabli z fundamentu odbywa się przez szczelne przepusty kablowe. Całość powierzchni piwnicy kablowej pokryta jest środkami zapewniającymi wodo i olejoszczelność.

Bryła główna to monolityczny układ czterech ścian i podłogi wykonanych z betonu samozagęszczalnego SCC klasy C30/37. W bryle głównej montowane są rozdzielnice SN i nN, tablice pomiarowe, szafki telemechaniki, transformatory oraz pozostałe wyposażenie stacji. Pod rozdzielnicami wykonywane są przepusty w podłodze w celu przeprowadzenia kabli do fundamentu stacji. Na życzenie klienta w celu osiągnięcia wymaganej klasy odporności ogniowej (do REI 120) po wewnętrznej stronie ścian mocowane są płyty ogniochronne.

Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Standardowa kolorystyka stacji podana jest w tabeli. Istnieje możliwość zastosowanie innej kolorystyki lub innego rodzaju elewacji stacji. Wewnętrzna powierzchnia obudowy standardowo pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze białym.