Projekt Retrofit

Zastosowanie

Przykładem nowych rozwiązań może być dowolne nowoczesne pole rozdzielnicy dwuczłonowej w izolacji powietrznej. Została zmniejszona w niej ilość pracujących aparatów (występują tylko dwa: wyłącznik lub rozłącznik oraz uziemnik), a także powiązano całość systemem blokad mechanicznych i elektrycznych tak, aby pracownik operujący aparatami nie mógł wykonać operacji zabronionej (np. zamknięcie uziemnika podczas zamkniętego wyłącznika w pozycji “praca”).

Możliwość zastosowania członu wysuwnego z wyłącznikiem lub stycznikiem, zamiast aparatu stacjonarnego.

Istnieje możliwość zastosowania członów stałych do wyłączników wysuwnych. Człony występują w dwóch wersjach:

  • w pełni zabudowana i osłonięta kaseta zamykana od przodu drzwiami
  • rama wsporcza (składająca się tylko z płyty tylnej z przepustami izolacyjnymi i prowadnicami dolnymi dla członu wysuwnego.