Kontenerowe Stacje Transformatorowe SN/nN w obudowie metalowej

Wykonanie

Prefabrykowana stacja transformatorowa jest konstrukcją żelbetową, w której można wydzielić następujące obszary funkcyjne:

  • rozdzielnia SN
  • rozdzielnia nN
  • transformator
  • telemechanika i automatyka

Stacja posiada żelbetową podłogę, w której znajdują się przejścia technologiczne służące do wprowadzenia i wyprowadzenia kabli między rozdzielnicą SN a transformatorem. Pod transformatorem znajduje się szczelna misa olejowa, która służy do zgromadzenia oleju z transformatora w przypadku wycieku lub awarii.

W ścianach bocznych obudowy zaprojektowane są szczelne przejścia kablowe służące do wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli do rozdzielni SN oraz rozdzielnicy nn. Pomieszczenie rozdzielnic jest odgrodzone od transformatora perforowaną, stalową, przegrodą siatkową.

Odprowadzenie ciepła z urządzeń zapewnia wentylacja grawitacyjna dzięki zastosowaniu dwóch chodnikowych krat wentylacyjnych w górnej części obudowy stacji.

Chodnikowe kratki wentylacyjne wykonane są w sposób zabezpieczający obuwie przechodniów a zarazem odporne są na obciążenia zewnętrzne. Właz do obudowy jest wykonany tak aby można dokonać wymiany urządzeń technologicznych. W dużym włazie wykonany jest właz dla obsługi. Włazy zakryte są elementami granitowymi chodnika. Wszystkie elementy metalowe narażone na warunki atmosferyczne są ocynkowane ogniowo.

Wewnętrzna powierzchnia ścian jest pomalowana farbą emulsyjną w kolorze białym natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest izolacją ciężką masą hydroizolacyjną eliminująca możliwość przedostania się wód do wnętrza stacji.

Obudowę zaprojektowano uwzględniając obciążenie dodatkowe 5 kN/m2 jako obciążenie zastępcze najazdu dla samochodu ciężarowego lekkiego z ładunkiem lub ciężkiego bez ładunku wg PN-88/B-02014.