RSS24w Rozdzielnice w izolacji powietrznej SN

Zastosowanie

Rozdzielnica typu RSS-24w przeznaczona jest do zastosowania w stacjach transformatorowych, jak i w złączach kablowych średnionapięciowych; w szczególności tam, gdzie niedopuszczone są rozwiązania z izolacją SF6.

Wyposażenie

Obudowa wykonana z blachy alucynkowej, łączonej za pomocą połączeń nitowych i śrubowych. Konstrukcja obudowy wykonana tak, aby umożliwić łatwy dostęp do aparatury, co zwiększa bezpieczeństwo i intuicyjną obsługę w trakcie trwania prac instalacyjnych i eksploatacyjnych.

System blokad mechanicznych uniemożliwia zdjęcie osłony przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika, czy wykonanie błędnych czynności łączeniowych.

W zestawie rozdzielczym zastosowano rozłącznik typu NALF 24, produkcji firmy ABB w izolacji powietrznej. Pola rozdzielcze wykonano w wersji łukoochronnej.