Słupowe stacje transformatorowe SN/nN

Zastosowanie

Stacje przeznaczone są do zasilania odbiorców wiejskich, miejsko-osiedlowych oraz drobnego przemysłu z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia 15 kV lub 20 kV.

Wykonanie

Konstrukcja stacji oparta jest na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu E. Posadowiona jest za pomocą ustojów płytowych lub studniowych.

Konstrukcja wsporcza stacji przystosowana jest do spełnienia w ograniczonym zakresie funkcji słupa krańcowego dla linii średniego i niskiego napięcia.

Zasilanie z sieci napowietrznej może być wykonane przewodem AFL 6-35 (50, 70) lub przewodem izolowanym o przekroju 35 (50-70) mm2. Na stacji można stosować transformatory różnych typów bez konserwatora o mocy do 630 kVA.

Stacje słupowe SN/nn nowej generacji uwzględniają zastosowanie nowych materiałów i urządzeń oraz nowe wymagania eksploatacyjne, zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi.